PlanMER NOVI

Milieueffectrapport voor de NOVI (PlanMER)

Voor de NOVI wordt de procedure van de milieueffectrapportage doorlopen. Deze procedure zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig wordt meegewogen in de planvoorbereiding en de besluitvorming. In het milieueffectrapport - het zogenaamde PlanMER - wordt inzicht gegeven in de kansen en risico’s van het nieuwe beleid voor het milieu; voor de gehele fysieke leefomgeving. De keuzes die in de ontwerp-NOVI worden voorgesteld, bieden kansen voor de fysieke leefomgeving, maar er zijn ook risico’s. Op basis hiervan worden in het PlanMER aandachtspunten meegegeven voor het vervolg. Verder zijn in het PlanMER ook de resultaten van de zogenaamde passende beoordeling opgenomen; hierbij zijn de mogelijke consequenties van het beleid voor de instandhoudingsdoelen van de strikt beschermde Natura 2000-gebieden getoetst. Het PlanMER - die als bijlage bij de ontwerp-NOVI ter visie wordt gelegd - is digitaal beschikbaar.  

Bekijk hier de digitale PlanMER

De eerste stap bij het opstellen van de planMER betreft het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD werd beschreven welke effecten in het milieueffectenonderzoek worden onderzocht (‘reikwijdte’), de methode en met welke diepgang (‘detailniveau’). De NRD is benut bij de kennisgeving van het voornemen tot het opstellen van de Nationale Omgevingsvise.

De NRD lag ter inzage bij deze kennisgeving van 20 april 2018 tot en met 18 mei 2018. Gedurende deze periode was er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De reactie op de ingediende zienswijzen zijn samengevat in een Nota van Antwoord. Deze kunt u de onderstaande link bekijken.

Bekijk hier de Nota van Antwoord zienswijzen op voornemen NOVI

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.