Terinzagelegging

Terinzagelegging

De ontwerp NOVI zal samen met het milieueffectenrapport (PlanMER) van 20 augustus 2019 tot en met 30 september 2019 ter inzage worden gelegd bij de provinciehuizen, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en digitaal op www.platformparticipatie.nl/NOVI. Tijdens deze periode worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd in elke provincie. U kunt van 20 augustus tot en met 30 september een zienswijze indienen op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en/of het milieueffectenrapport (PlanMER). Zie www.platformparticipatie.nl/NOVI voor meer informatie over de informatiebijeenkomsten en over het indienen van een zienswijze.

Cookie-instellingen